Poradenstvo

Poskytujeme aj poradenské služby s ich konečnou realizáciou ako sú :

  • sprevádzkovanie vlečky
  • spracovanie schematického plánu vlečky v digitálnej forme
  • spracovanie prevádzkového poriadku
  • spracovanie projektovej dokumentácie
  • zrušenie vlečky
  • stavebno-udržovací dohľad vo vlečke