Železničné vlečky

V rámci železničných vlečiek poskytujeme :

  • prehliadku stavu vlečky, meranie koľaje a meranie výhybiek
  • stavbu železničnej vlečky
  • opravu a rekonštrukciu železničnej vlečky
  • demontáž železničnej vlečky
  • údržba prechodového prierezu kosením a vypilovaním
  • chemický postrek koľaje

 Všetky práce vykonávajú odborne spôsobilí pracovníci s dlhoročnou praxou.